You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kokgrop

Kokgrop?, rund, 1.5 m diam och 0.2 m dj, omgiven av en diffus vall, 1.5 m br och 0.1 m h, med en förhöjning i N delen, ev rotvälta.Vid provstick med sond påträffades dubbla markytor i vallens S delsamt blekjord och sot i gropens botten. Frånvaron av karaktäristisk skärvsten samt gropens diffusa form gör anläggningen tveksam.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller …