You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Område med kokgropar och boplatsgropar, 40x15 m (Ö-V). I angivetområde är fyra kokgropar, varav en oval och tre runda, samt en boplatsgrop.Den ovala kokgropen, i områdets centrala del, är 1.5x1.2 m (Ö-V) och 0.3 m dj, med skärvsten i botten.De runda kokgroparna, är 1.2-1.8 m diam och 0.3 m dj, med antydantill vall, 1 m br och 0.1 m h. Skärvsten i botten.Boplatsgropen, i områdets Ö del, är rund, 1.…