You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsvall

Boplatsvall(?), närmast rektangulär, 9x5 m (NV-SÖ), bestående aven närmast plan yta, 4.5x3 m (NV-SÖ) och 0.3 m dj, omgiven av en mycket diffus vall, 1.2 m br och 0.1 m h. Vid provstick med sond konstaterades stenar i vall och vottenplan, kraftigt blekjordsskiktställvis med kolskikt i botten. Bevuxen med mossa och förmultnadestubbar. Bra boplatsläge och ålderdomlig anläggning men avsaknad av klara …