You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Grop, i blockig mark, närmast rund, 6 m diam och 1.3 m dj. Stenarna är 0.3-0.8 m st, några är större, samt moss- och lavbevuxna.1 m N om nr 1 är:2) grop, i blockig mark, närmast rund, 3 m diam och 0.6 m dj, i Öomgiven av en vall, 1.5 m br och 0.3 m h. Stenarna är 0.3-0.7 m stsamt moss- och lavbevuxna. Stenarnas lavvegetation avviker inte från omgivningens, men ena gropens storlek och frånvaro a…