You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, oval, 19x15 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en diffus ochoregelbunden grop, 4 m diam och 0.1 m dj, omgiven av en vall, 5-7m br och 0.3-1.5 m h. I SSÖ är resterna av en avtappningsränna, 5m l (NNV-SSÖ), 1 m br och 0.2 m dj. Tjärdalen är kraftigt deformerad i S-SÖ delen av skada eller erosion. Bevuxen med ett tiotal tallar samt ungsälg.40 m NÖ om nr 1 är:2) Tjärdal, rund, 20 m diam, bestående …