You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Brott/täkt

1) Gruvhål, ca 110 m l (NNV-SSÖ), 10-20 m br och intill 3 m dj.Bevuxen med tallar, granar samt lövsly.ÖNÖ om gruvhålet är i sluttningen ett tiotal skrotstenshögar, 30-50 m l, 10 m br och intill 2 m h, samt täktgropar. På moränhöjden syns skärpningar och mindre brottytor.Ca 80 m VNV om nr 1 är:2) Brott, 20 m l (NV-SÖ), 5 m br och intill 1.5 m dj, insprängt isluttningen.

OBS. Fritexterna är inte kv…