You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast oval, 14x12 m (NV-SÖ), bestående av engrop, 4.5x3.5 m (NV-SÖ) och 0.6 m dj. Omgiven av en vall, 5-6m br och 0.7 m h, med i SV en försänkning över en ränna, 4 m l(NÖ-SV). Bevuxen med mossa, lingon, fräken, björk, gran ochtall.Vallen är igenrasad med flera gropar och framför rännan är enplan fördjupning.57 m Ö om nr 1 är2) Tjärdal, närmast rund, 12 m diam, bestående av en grop, 4…