You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsvall

1) Boplatsvall, oval, 8x7 m (NNÖ-SSV). Vallen är 2-2.5 m brBoplatsvall, otydlig begränsning, rund, 9 m diam. Vallen äroch 0.15 m h med innanför vallen en fördjupning, oval, 3x2.5 motydlig, intill 3 m br och mestadels under 0.1 m h. Innanför(NNÖ-SSV) och 0.2 m dj. Skålformad botten.vallen är en fördjupning, rund, 3 m diam och 0.2 m dj.Bevuxen med mossa, lavar, lingon, lummer och tall.Övermossad. Be…