You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, rest av, bestående av en grop, 5x4 m (NNV-SSÖ)och 0.2 m dj. Delvis omgiven av en vall, 3-4 m br och 0.1-0.5 mh. Vallen är kraftigt skadad. I ÖNÖ är rester av en ränna, 6.5 ml (ÖNÖ-VSV), 1.1 m br och 0.6 m dj. Rännan har skadats av enövertvärande stig. Bevuxen med mossa, lingonris, björk och tall.N om tjärdalen har funnits ytterligare två tjärdalar vilka för-stördes när vägen byggdes. P…