You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast oval, 16x13 m (ÖNÖ-VSV), bestående av engrop, 5x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0.2 m dj. Omgiven av en vall, 3-6 m broch 0.2-0.3 m h, med i VSV en ränna, 7.5 m l (ÖNÖ-VSV), 2.5 m broch intill 0.6 m dj. Bevuxen med mossa, lingonris, sälg, rönnoch tall.26 m SSÖ om nr 1 är2) Tjärdal, närmast oval, 14x12 m (NÖ-SV), bestående av en grop,4 m diam och 0.4 m dj. Omgiven av en vall, 3-4 m br och 0.2…