You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Härd

Härd, rest av. Inom ett område av 2x1 m (ÖNÖ-VNV) är fyrastenar, 0.2-0.3 m st, i markytan samt skärvstenar. Med hjälp avjordsond konstaterades att det fanns ytterligare skärvsten 10-15cm under markytan. Här iakttogs även rödbränd sand.Härden är skadad och två av stenarna har flyttats i sen tid.Bevuxen med mossa, lavar och lingonris.5 m ÖSÖ om härden är en sten, 0.5x0.3 m st, i markytan i den iövri…