You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast oval, 15x12 m (N-S), bestående av engrop, 6x4 m (N-S) och 0.6 m dj. Omgiven av en vall, 4-5.5 m broch 0.4-0.6 m h, med i Ö en ränna, 5 m l (Ö-V), 1.5-2.2 m broch 0.5-0.8 m dj. Bevuxen med mossa, lingonris, björk, tall ochgran. Nedanför tjärdalens öppning är en fördjupning, 0.9x1.3 m(VNV-ÖSÖ).9 m S om nr 1 är2) Tjärdal, närmast oval, 18x13 m (N-S), bestående av en grop,5x4 m (N-…