You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Torplämningar, bestående av en husgrund, 5.5x4.3 m (NNV-SSÖ). I NV är ett spismursröse, SSÖ om detta är en källargrop,1.1x1.1m och 0.6 m dj. NV om husgrunden är en grop, 1.6x1.1 m (NNV-SSÖ)och 0.9 m dj. Husgrunden är bevuxen med mossa, lingonris, björkoch tall.På avsatsen nedanför mot älven är odlingsspår i form avodlingsrösen NV om nuvarande ängsmark.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. I…