You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Torplämningar, bestående av 1 husgrund och 1 källargrund.Bevuxen med granar samt sly. Husgrunden, 17x7.5 m (NÖ-SV), haren stenfot av natursten samt i NV en stor spismursrest avnatursten och i SV en källargrop. V om husgrunden är enkällargrund, rund, 4.5 m diam, av natursten. Området är bevuxetmed ett 30-tal unga tallar samt enstaka björkar.Torpet är enligt Carl-Erik Sohlberg, Kengis herrgård, från…