You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, oval, 17x15 m, bestående av en grop, 7x6 m och 0.8m dj (NV-SÖ). Omgiven av en vall, 3-4 m br och intill 0.2 m h.Ränna i SV, 13 m l, 0.6-0.8 m br och 0.4-0.6 m dj. Bevuxen medett 20-tal tallar samt ungbjörkar.Kallas Huruvittikko enligt markägaren Johan Lassi.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.