You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats av stenålderskaraktär. Oklar begränsning, inom ettområde av 20 m diam. Inom området främst i en erosionsyta i S-delen framkom rikligt med brända ben, måttligt med skärvsten, under 0.1 m st, samt 5 kvartsavslag. Benen och kvartsen tillvaratogs vid fornminnesinventeringen 1992. I områdets NÖ del påträffades en eventuell härd, oregelbunden,1.5x 1 m NNV-SSÖ, bestående av en i ytan synlig spruc…