You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, oval, 13x10 m (NV-SÖ), bestående av en grop,oval, 6x4 m (NV-SÖ) och 1.5 m dj. Omgiven av en vall, 2-3 m broch intill 0.8 m h. Ränna i NÖ, 8 m l, 1 m br och 0.8 m dj.Bevuxen med ett tiotal tallar samt ungbjörkar.Intill och SÖ om nr 1 är2) Tjärdal, oval, 8x5 m (NV-SÖ), bestående av en grop, oval,2.5x2 m (NV-SÖ) och 0.5 m dj. Omgiven av en vall, 2 m br ochintill 0.4 m h. Ränna i NÖ, 1 m l…