You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, rund, 10 m diam, bestående av en grop, rund, 3 mdiam och 0.8 m dj. Omgiven av en vall, 2-3 m br och intill 0.3 mh. I NÖ en ränna, 5 m l, 1.5 m br och 0.5 m dj. Bevuxen med slyoch sex tallar.Intill och NV om nr 1 är2) Tjärdal, oval, 6.5x5 m (NV-SÖ), bestående av en grop, oval,4x3 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Omgiven av en vall, 1-2 m br ochintill0.1 m h. Ingen skönjbar ränna.Bevuxen med sly oc…