You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Husgrund, närmast rund, 4 m diam, med en vall runt om, 1-1.5m br och 0.2-0.3 m h. Innanför är en grop, 1.0 m diam och 0.2 mdj. I den S delen är en spismursrest, ursprungligen U-formad,numera 2.5x2 m (Ö-V) med öppningsdelen mot N, 0.8 m br,bestående av kallmurade stenar, delvis övermossade, 0.5-1 m broch 0.3 m h. Bevuxen med fem ungtallar.Troligen är lämningen resterna efter en kolarkoja.I omedelba…