You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Boplatsvall, oval, 13x7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av enfördjupning, närmast rektangulär, 6x2.5 m och 0.2 m dj, mednärmast plan botten. Vallen är 1.5-3 m br och 0.1-0.4 m h,tydligast på kortsidorna där bredden och höjden på vallen ärstörst vilket på avstånd skapar ett båtformigt intryck. Stigöverkorsar vallen påN långsidan. Bevuxen med fyra tallar.2 m Ö om nr 1 är2) Tjärdal, rund, 4 m diam, beståen…