You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Boplatsvall, oval, 12x7 m (NV-SÖ), bestående av enfördjupning, oval, 5x2.5 m och 0.2 m dj. Vallen är 2.5-3 m broch 0.05 m h intill kortsidorna. Vallen är nästan obefintlig pålångsidorna. Bevuxen med fyra tallar.50 m 160 gon om nr 1 är2) Boplatsvall, oval, 7x5 m (NÖ-SV), bestående av enfördjupning,oval, 3x1 m och 0.3 m dj. Vallen är 1.5-2 m br och intill 0.1 mh. Bevuxen med fem tallar. Sentida m…