You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

1) Tjärdal, närmast rund, 11 m diam, bestående av en grop,oval, 5x4 m (N-S) och 1.5 m dj. Omgiven av en vall, 3-3.5 m broch 0.1-0.6 m h, med en ränna i S, 2 m l, 2 m br och 0.6 m dj.Längst ut är en grop, oval, 3x2 m (N-S), med plats förtjärtunna.Bevuxen med fyra tallar samt sly.20 m Ö om nr 1 är2) Tjärdal, oval, 11x9 m (N-S), bestående av en grop, oval,4x2.5 m (Ö-V) och 1.8 m dj. Omgiven av en val…