You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Husgrund, 6x3 m (NV-SÖ), med i SÖ-delen en spismursrest, 3x2m (NÖ-SV), U-formad, 1 m br, med en öppning om 0.6 m. Spismurenär0.6 m h, med kallmurade stenar, 0.2-0.4 m st. Helt övermossad.I den NV delen är en grop, oregelbunden, 2x 1.5 m (N-S) och 0.4m dj. Bevuxen med en björk, en gran och sly.I nära anslutning är talrika gropar samt 7 m mot N en kolbotten,varför husgrunden sannolikt är lämning ef…