You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, oval, 14x12 m (Ö-V), bestående av en grop, rund, 2.5 mdiam och 0.15 m dj, omgiven av en vall, 4 m br och 1.3 m h meden 0.3-2 m br öppning i V. Avtappningsränna i V, 11 m l, 0.3-2 mbr och 0.5 m dj. Beväxt med fem tallar, alar och granplantor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.