You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, torpställe 50x15 m (ÖNÖ-VSV). Inom angivetområde är 1 husgrund, 2 källare?, 3 stenvallar och 1röjningsröse. Husgrunden är rektangulär, 8,5x3,5 m (N-S) och 0,1samt under 0,1-0,2 m h, bestående av natursten, lagda i kanten. Inorra delen en spismursrest (bränt tegel). Gräsbeväxt. 1källare?, är kvadratisk, 1,5x1,5 m (N-S) och 0,1-0,2 m dj.Relativt skarpa kanter, delvis med stenpac…