You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsgrop

Boplatsgrop?, rund, 1,4 m i diam och 0,2 m dj, omgiven av enotydlig vall, 1,5-2 m br och 0,1 samt under 0,1 m h. Skålformadbotten. Beväxt med gräs och mossa. Vid provstick med sondkonstaterades ett intill 0,2 m tj blekjordsskikt i gropensbotten, vilket bekräftar förhistorisk ålder. Den regelbundnaformen antyder starkt boplatsgrop, men mycket gammalnaturbildning (dvs en stor rotvälta eller ett par …