You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast oval, 12x10 m (35-235cg) bestående av en grop,rund, 6 m i diam och 0,8 m dj, omgiven av en vall 4 m br, ? m h.I NNÖ en öppning 0,4 m br och framför denna ett dike (3-34cg), inivå med markytan i sluttningens botten, 1 m br och begränsad iÖSÖ och VNV av en del av vallen, 0,4m h. (Se skiss.) I tjärdalensV del är en utgrävning i vallens ytterkant, oregelbunden, ca 2 mi diam och 0,5 m …