You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Naatselkätorpet, Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, 1 ladugårdsgrund, 1 brunn, 1 körväg, övergivenåkermark samt enstaka grundstenar och 2 gropar (täktgropar?). Enav husgrunderna, belägen i områdets SÖ del, har stenfot,spismursrest samt källargrop. Ladugårdsgrunden har tvågodselgropar. I områdets N del är enstaka grundstenar synliga(rest av lada), samt en mindre husgrund. Stallat är …