You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gistgård

Gistgård, 330 m l (NNV-SSÖ) och 30 m br, bestående av 34gistgårdsrösen, närmast runda 0,7-2,0 m diam och 0,2-0,5 m h av0,2-0,5 m st stenar, liggande 7-10 m ifrån varandra. Gistgårdenär delvis anlagd på berg i dagen och ett flertal avgistgårdsrösen är anlagda intill stenblock. I områdets SV del ärlämpliga båtlandningsplatser i anslutning till nuvarandehavsnivå. Röjda ytor på stenhällarna, kan här u…