You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensamling oregelbunden, närmast oval 2,5x1,5 m (NNV-SSÖ) och0,1-0,7 m h av 0,1-0,8 m st stenar vanligen 0,3-0,5, delvisupplagd på stenblock 1,5x1 m och 0,8 m h i NNV kanten. Svaglavabildning på stenarna, dock sentida karaktär.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.