You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gränsmärke

Gränsmärke (?) röseliknande närmast runt, 2 m diam och 0,4 m h av0,1-0,4 m st stenar, vanligen 0,2-0,3 m st, grop i mitten 0,5 mdiam och 0,2 m dj. Stenarna i gränsmärket och dess omedelbaraomgivning (som är renplockad yta består av småsten) saknar delvislavar, vilket troligen, indikerar tämligen sentida ålder.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.