You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ballastplats

Ballastplats, närmast rektangulär, 45 m l (88-288cg), med någotoklar begränsning i V, 15-22 m br och intill 2 m h av jord ochgrus samt rikligt med slagg och flinta. I NNÖ finns rester avtimrade stenkistor, som hållit ballastmaterialet på plats.Omedelbart Ö om ballastplatsen finns en senare tillkommen pir.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.