You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Område med boplatsgropar (?) i klapper 19x19 m (NV-SÖ). Inomangivet område är 4 runda boplatsgropar, 1 oval boplatsgrop och 1röseliknande lämning. De runda boplatsgroparna är 0,8-1,5 m diamoch 0,2-0,4 m dj. Omgivna av delvis otydliga vallar, 1-1,5 m brtoch 0,1-0,2 m h. Den ovala boplatsgropen är 2x1,5 m och 0,3 m dj.Omgiven av en vall 1-1,3 m br och 0,1 m h. Den röseliknandelämningen är oval 13x1,…