You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar. Torpställe sentida?, bestående avspismursrest. Inom på fotokartan område är även 3 st diken, 2 stodlingsrösen. Torpstället har ingen synlig grund. Vidprovgrävning i spismursresten påträffades rikligt med tegel.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.