You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Område med röjningsrösen 90x25 m (NV-SÖ) i angivet område är ca 22röjningsrösen (odlingsrösen?), oregelbundna eller i vissa fallnärmast ovala 2-3x1,5-2 m och 0,3-0,5 m h. I områdets centraladel har röjningsrösena, som bitvis är valliknande intill 7x3 m stoch 0,4-0,6 m h, placerats i en rad, ca 70 m l (NV-SÖ).Röjningsrösena kan mycket väl vara spår efter odling, men någrabegränsningsbara odlingsyto…