You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast oval, 9x7 m (NÖ-SV) bestående av en grop, närmastrund, 2 m diam och 0,2 m dj, omgiven av en vall 1,5-3 m br och0,1-0,2 m h, med en öppning i NÖ. Kraftigt övermossad och hardärför svaga konturer. Beväxt med ett 10-tal tallar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.