You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Träindustri

Lämningar efter ångsåg, bestående av tre betongfundament samt spink- och splitved.Betongfundamenten är 2x1.5 m st samt intill 1.2 m h. På fundamentens översida är bultar i vilka sågramen varit fästade. SV om fundamenten är i älven rester av en splitvedskaj.Enligt uppgift var sågen i drift under en kortare period i börjanav detta sekel.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sa…