You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av en husgrund, fyra odlingsrösen samt en fossil åkeryta.Husgrunden är 10x4 m av natursten. I husgrunden är två spismursrösen närmast runda, 2-2.5 m diam och intill 0.5 m h samt två groparvilka torde härröra från källare. Den synbara rumsindelningen visar att grunden härrör från en liten parstuga. Bevuxen med sly samten stubbe.Ca 30 m SSÖ om husgr…