You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Husgrund, 10x4.5 m (ÖSÖ-VNV) av natursten. I husgrundens mitt ären spismursrest, närmast rund, 0.4 m h. Närmast mitten av husgrundens NÖ långsida är vid utsidan av grunden en större flat sten, 1.6x1.1 m l vilken torde ha tjänat som brosten. Bevuxen med en stor gran.Enligt ortsbefolkning kallas platsen Tapper-backen, efter en soldat som skall ha bebott platsen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssä…