You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med skogsbrukslämningar

Bebyggelselämningar, skogshuggarläger?, bestående av fyra husgrunder (varav två med spismursröse och en med källargrop), fyra gropar.I området är:Tjärdal, närmast oval, 20x13 m (ÖNÖ-VSV), bestående av en grop, 7x4 m (ÖNÖ-VSV) och 0.8 m dj, omgiven av en vall, 2.5-5 m br och 0.1-0.5 m h. Mot VSV, avtappningsränna, 11 m l, 1-2 m br, 1.10 m dj.Bevuxen med två granar samt lövbuskar.

OBS. Fritexterna …