You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, närmast rund, 13 m diam, bestående av en grop, närmast oval, 6.5x5 m (SV-NÖ) och 0.3 m dj, omgiven av en vall, 2-4 m br och 0.3-1.10 m h. Mot SV avtappningsränna, 6x0.5-2 m br och 0.3 m dj. Bevuxen med ett femtontal tallar. I anslutning till tjärdalen finns tjärdalsslagg samt gropar, 0.5-2 m diam.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.