You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsgrop

1) Boplatsgrop?, rund, 2 m diam och 0.1 m dj, omgiven av en diffus vall, 2 m br och 0.05 m h. Bevuxen med ett tiotal tallar samt ett åttatal tallplantor. Vid provstick med jordsond framkom ett kraftigt blekjordsskikt.Kant i kant (SV) om nr 1 är:2) Boplatsgrop?, oval, 2.5x1.5 m (S-N) och 0.1 m dj, omgiven av envall, 1-3 m br och 0.05 m h. Bevuxen med ett tiotal ungtallar samt fyra tallplantor. Vid …