You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsvall

Boplatsvall, närmast rund, 9 m diam. Vallen är 3.5 m br och 0.05-0.1 m h med innanför vallen en grop, 2 m diam och 0.1 m dj. Bevuxen med små tallplantor. Vid provstick med jordsond framkom ett kraftigt blekjordsskikt.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.