You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Stenåldersboplats, oklar utsträckning, på liten sandås. Inom angivet område, 15x5 m (SSÖ-NNV) påträffas måttligt med skörbränd stenoch måttligt med kvartsbitar frameroderat på en stig. Vid inventeringstillfället 1985 tillvaratogs två avslag och ett tiotal splitter av kvarts.Intill 70 m SÖ om det angivna området påträffas enstaka kvartsbitar och sporadiskt med skörbränd sten, frameroderat på stig.