You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Bybyggelselämningar?, bestående av två spismursrester samt en jämn markyta.Den ena spismursresten är närmast rund, 4 m diam och 1 m h , bestående av 0.3-0.6 m st stenar, ställvis övermossade. Bevuxen med enbjörk (minst 50 år gammal), tre små granar, en björkbuske och enris.3 m SV om är den andra spismursresten, närmast rund, 2.5 m diam och 0.4 m h, bestående av 0.4-0.8 m st stenar, ställvis övermo…