You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av en husgrundmed källargrop och spismursrest och röjda ytor, med två röjningsrösen.Husgrunden är 7 m (S-N) och 5 m (Ö-V).De röjda ytorna är inom ett område uppskattat ill 100x80 m. Grävdadiken finns inom området.30 m NÖ om husgrunden är röjningsröse, närmast avlångt, 16 m l (N-S), 5 m br (Ö-V) och 0.5 m h, bestående av 0.3-0.7 m st stenar, ställv…