You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av två husgrunder med spismursrest, en grop och ett tiotal stenar.Stenarna, 0.4-0.6 m st, är belägna i anslutning till den S grunden. I den sandiga jorden på platsen förekommer inte stenar naturligt.Husgrunderna är huvudsakligen bevuxna med granar och enbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.