You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Område med boplatsgropar, 100x40 m (Ö-V). I angivet område är sexboplatsgropar, ovala eller rektangulära, 2x1.4 till 2.5x1.5 m (NV-SÖ till NÖ-SV) och 0.1-0.4 m dj, helt eller delvis omgiven av enoregelbunden vall, intill 3.5 m br och intill 0.3 m h. Bottenplanet är 1.2x0.5 till 1.6x0.8 m.Vid provstick med sond konstaterades i vallarna ett ca 4 cm tj blekjordsskikt och i fördjupningarna ett intill …