You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

1) Fossil odlingsyta, avlång, närmast rektangulär, 3-3x7-10 m (NV-SÖ). Begränsas i NÖ av odlingshak och i SV av terrasskant. Helt övervuxen med blåbärsris och mossa. Bevuxen med tallskog.Omedelbart S om nr 1 är:2) Sentida grop, kvadratisk, 3.2x3.23 m (SÖ-NV) och intill 1.6 m dj. I gropens kant är delvis synliga stenar. I gropen är halvruttnagrova bjölkar. Kring kanten en vall, 1-2 m br och 0.1-0.4…