You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Lämningar efter sentida torpställe, bestående av en grop, rund, 4m diam och 1.6 m dj. I N kanten av en delvis synlig sten, kring kanten i NV-Ö-S en vall, 1-3.5 m br och 0.2-0.4 m h. På NNV vallenär en sten, 1.3x0.9 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m h. I SSÖ vallen är en grop, närmast oval, 2.5x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.4 m dj. I gropen är rostiga plåtburkar, en hink och en fyrkantig ram, 0.7x0.7 m st, av brädor. …